Katalog usług

 1. Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 2. Mobilne Punkty Przeciwpożarowe (MPP) – dystrybucja
 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 4. System Sinorix Compact – dystrybucja, doradztwo i montaż
 5. Wykonywanie prób z gorącym dymem
 6. Oznakowanie ewakuacyjne
  1. ustalenie dróg i kierunków ewakuacji
  2. zaprojektowanie rozmieszczenia znaków
  3. dostawa
  4. montaż
 7. Podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty wewnętrzne
  1. dobór podręcznego sprzętu gaśniczego
  2. zaprojektowanie rozmieszczenia
  3. dostawa
  4. montaż
  5. konserwacja i przeglądy
 8. Projektowanie
  1. systemy sygnalizacji pożarowej,
  2. instalacje tryskaczowe,
  3. instalacje oddymiania
  4. projekty dostosowania obiektów do wymagań postawionych w ekspertyzach z zakresu ochrony przeciwpożarowej i decyzjach Państwowej Pożarnej
 9. Konserwacja i przeglądy
  1. systemy sygnalizacji pożarowej,
  2. gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe,
  3. badanie wydajności hydrantów
 10. Nadzór nad inwestycją
  1. kontrolowanie na bieżąco zgodności wykonania z projektem budowlanym
  2. sprawdzanie zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych z projektem oraz pod kątem zakładanych właściwości użytkowych,
  3. opiniowanie w zakresie ochrony ppoż. zmian na etapie wykonawczym.
  4. opiniowanie projektów wykonawczych
  5. prowadzenie testów i sprawdzeń odbiorowych lub nadzór nad tymi testami
 11. Przygotowanie obiektów do odbioru PSP
  1. sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
  2. prowadzenie lub nadzór nad próbami urządzeń przeciwpożarowych
  3. wsparcie w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej
 12. Symulacje
  1. symulacje komputerowe CFD rozprzestrzeniania dymu i ciepła
  2. symulacje ewakuacji
  3. próby z gorącym dymem
 13. Dokumentacja
  1. ekspertyzy przeciwpożarowe
  2. oceny zagrożenia wybuchem i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem
  3. opinie i uzgodnienia
 14. Szkolenie przeciwpożarowe
  1. pracowników
  2. agentów ochrony
  3. wewnętrznych grup ratowniczych