Projektowanie budynku

Na tym etapie oferujemy:

 1. Doradztwo
 2. Operaty przeciwpożarowe
 3. Ekspertyzy przeciwpożarowe
 4. Oceny zagrożenia wybuchem
 5. Uzgodnienia dokumentacji projektowej
 6. Projektowanie
  1. systemów sygnalizacji pożarowej,
  2. instalacji tryskaczowych,
  3. instalacji oddymiania
 7. Symulacje
  1. symulacje komputerowe CFD rozprzestrzeniania dymu i ciepła
  2. symulacje ewakuacji