Decyzja PSP

Po kontroli i wydaniu decyzji przez PSP oferujemy Inwestorom pełne wsparcie w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych poprzez doradztwo projekt i realizację zaleceń.