Przebudowa

 1. Studium wykonalności
 2. Ekspertyza z odstępstwami
 3. Doradztwo
 4. Operaty przeciwpożarowe
 5. Oceny zagrożenia wybuchem
 6. Uzgodnienia dokumentacji projektowej
 7. Projektowanie
  1. systemów sygnalizacji pożarowej,
  2. instalacji tryskaczowych,
  3. instalacji oddymiania
 8. Symulacje
  1. symulacje komputerowe CFD rozprzestrzeniania dymu i ciepła
  2. symulacje ewakuacji
 9. Po rozpoczęciu przebudowy wszystkie usługi z działu “Obiekt w budowie