Aktualności

Uzgadniamy elektronicznie!

Dnia 09.08.23r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Informujemy, że jako GardaTech sp. z o.o. realizujemy takie uzgodnienia. Nie potrzeba tracić czasu na dojazdy z kilogramami dokumentacji 🙂

Skontaktuj się z nami!

biuro@gardatech.pl lub tel. 663 000 998


Rozporządzenie można znaleźć pod tym linkiem : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (dziennikustaw.gov.pl)