Próby z gorącym dymem

Próby z gorącym dymem prowadzimy w pełnej zgodności z AS 4391—1999 Australian Standard™ Smoke management systems—Hot smoke test, stosując przy tym profesjonalne generatory ciepłego dymu, identyczne jak instytuty i poważne firmy świadczące podobne usługi na polskim rynku.

Korzyści z przeprowadzenia prób z gorącym dymem proponowaną przez nas metodą:

  1. Próba najbardziej zbliżona do warunków pożaru spośród możliwych do zastosowania na obiektach istniejących.
  2. Próba nie powoduje zniszczeń i zabrudzeń w obiekcie.
  3. Daje możliwość sprawdzenia skuteczności systemu i przeprowadzonych symulacji CFD oraz optymalnego skorygowania/wyregulowania systemu.
  4. W obiektach istniejących:
  5. daje możliwość autentycznej weryfikacji systemu oddymiania (np. przy opracowywaniu ekspertyzy ppoż.) , który nie spełnia wymagań literalnych obowiązujących przepisów oraz wskazania koniecznych działań korygujących,
  6. w obiektach z trudną geometrią (trudną do odwzorowania w symulacji CFD konstrukcją) jest jedynym realnym narzędziem oceniającym istniejący system oddymiania.

Niżej zdjęcia z jednej z prób realizowanych przez nas w obiekcie magazynowym:

Film reklamowy przedstawiający próby z gorącym dymem realizowane przez GardaTech sp. z o.o. :

Link do naszego konta w serwisie Youtube:
GardaTech sp. z o.o. – YouTube

Skontaktuj się z nami!