Budynek istn.

 1. Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 2. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 3. Oznakowanie ewakuacyjne
  1. ustalenie dróg i kierunków ewakuacji
  2. zaprojektowanie rozmieszczenia znaków
  3. dostawa
  4. montaż
 4. Podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty wewnętrzne
  1. dobór podręcznego sprzętu gaśniczego
  2. zaprojektowanie rozmieszczenia
  3. dostawa
  4. montaż
  5. konserwacja i przeglądy
 5. Konserwacja i przeglądy
  1. systemy sygnalizacji pożarowej,
  2. gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe,
  3. badanie wydajności hydrantów
 6. Szkolenie przeciwpożarowe
  1. pracowników
  2. agentów ochrony
  3. wewnętrznych grup ratowniczych