Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy Państwu audyt obiektu z zakresu ochrony przeciwpożarowej pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w stosunku do obowiązujących przepisów, zmian aranżacyjnych, które wpłynęły na pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej wskazanie rozwiązań oraz doradztwo w wyborze najtańszego rozwiązania.
Firma GardaTech współpracuje z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – Pawłem Ciszewskim.

Audyt pożarowy jest to weryfikacja zabezpieczeń przeciwpożarowych występujących w działającym obiekcie. Weryfikowane są w zależności od zlecenia:

• warunki ewakuacji
• wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
• stan i przeglądy instalacji tryskaczowej
• stan i przeglądy systemy sygnalizacji pożarowej i DSO
• dokumentacja ppoż i Atex
• stan i przeglądy instalacji hydrantowej
• inne aspekty wskazane przez zlecającego

Audyt kończy się podsumowaniem, w którym zgromadzone są wszystkie nieprawidłowości dotyczące przedmiotowego obiektu. Gwarantujemy, że przekazane nam informacje, dokumentacja oraz podsumowanie audytu pozostaną wyłącznie do wiadomości zlecającego (klauzula poufności)