Bez kategorii

Operaty przeciwpożarowe – nowe rozporządzenie

Uwaga,
25.02.2020r. zostało ogłoszone nowe rozporządzenie w sprawie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty ogłoszenia.
(rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów).Składanie wniosków na “starych” zasadach możliwe jest 2 miesiące od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

link do rozporządzenia : http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000029601.pdf

Zapraszamy do kontaktu,