Mobilny Punkt Przeciwpożarowy (MPP)

MPP- mobilne punkty przeciwpożarowe / mobilne punkty prezentacyjne.

GardaTech sp. z o.o. przedstawia MPP.

MPP to stabilne, czerwone , widoczne z dużych odległości, posiadające kółka stojaki. Przeznaczone są do stosowania zarówno podczas budowy, podczas remontów oraz podczas normalnego funkcjonowania obiektu.  Można je stosować jako :

1. Punkty przeciwpożarowe z przyciskami alarmowymi i czujkami mobilnego systemu detekcji pożaru WES (wys. tyczki stojaka maks. 4,5 m) oraz podręcznym sprzętem gaśniczym.
2. Mobilne zestawy do zabezpieczenia terenu budowy, prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w funkcjonującym obiekcie. Na MPP montuje się wtedy podręczny sprzęt gaśniczy, wykaz telefonów alarmowych, instrukcję postępowania i umieszcza zezwolenie na prace niebezpieczne pod względem pożarowym.
3. Mobilne punkty prezentacyjne dla firm.
4.Punkty detekcyjne dla czujek bezprzewodowych systemów sygnalizacji pożarowej.

Skontaktuj się z nami!

Stojaki posiadają tyczki wysuwane na ponad 4 m, z miejscem na instalację czujki.

Do stojaka można przymocować na przykład: Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (np. rysunek stref pożarowych czy kierunki ewakuacji), gaśnice, koc gaśniczy. Widoczne jest również miejsce na oznakowanie ppoż.

Firma GardaTech sp z o.o. jest dystrybutorem MPP.