Klasyfikacja

  1. Etap projektowania – katalog usług realizowanych w fazie projektowania budynku
  2. Etap budowy – katalog usług dla klientów z obiektami w trakcie budowy
  3. Budynek istniejący – katalog usług realizowanych po zakończeniu procesu budowy
  4. Przebudowa – katalog usług dla klientów w fazie przebudowy budynku

 

Wróć>>