System WES

WES to w pełni mobilny bezprzewodowy system ewakuacji i detekcji pożaru. Potrafi wykryć pożar i ostrzec ludzi znajdujących się w strefie zagrożenia, przy pomocy czujek pożarowych oraz przycisków ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Jest dedykowany wszędzie tam gdzie zastosowanie klasycznych systemów jest niemożliwe np. z uwagi na trudne warunki otoczenia, brak możliwości zasilania, tymczasowość układu pomieszczeń lub obiektów itp. Posiada możliwość połączenia i współpracy  z istniejącymi w obiektach systemami sygnalizacji pożarowej. Świetnie nadaje się do zabezpieczenia m.in:
– obiektów w budowie,
– terenu przebudowy, rozbudowy, remontu w istniejącym budynku,
– terenu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym ,
– terenu prowadzenia prac w miejscu nietypowym np. na dachu budynku.
Istnieje możliwość rozbudowania i połączenia z systemem wzywania pomocy przedlekarskiej w sytuacji wypadku.
WES+ oprócz alarmowania lokalnego może rozesłać sms pod wskazane numery telefonów.

GardaTech jest oficjalnym dostawcą systemu WES.

Koncepcja zabezpieczenia centrum handlowego opracowana przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż Pawła Ciszewskiego, przy zastosowaniu systemu WES:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe centrum handlowego systemem WES

Przykład wykorzystania systemu WES do ostrzegania o zagrożeniu  pracowników w miejscach oddalonych (tutaj na dachu).

Do pobrania